Home » Features

ACT NCR Union Certificate of Registration

25 January 2012 2 Comments

PIRMA NA! Sa ating Signature Campaign for ACT NCR UNION Accreditation para Opisyal nang kilalanin ang ating Unyon bilang “Sole and Exclusive Negotiating Agent” ng DEPED NCR.

 • Imelda Dugan

  SA KINAUUKULAN

  Mapasa-inyo ang kapayapaan ng Panginoon!

  Isa po lamang sanang paglilinaw ang nais kong ipahatid sa pamunuan.

  1. OPISYAL po ba ang ang umikot at natanggap na dokumentong ito (upload images) na gamit ang letter head ng inyong organisasyon subalit walang pirma nang kahit na sino upang umangkin at manindigan sa anumang responsibilidad na kaakibat ng kaniyang PAGKILOS..

  2. SAKLAW nga ba ng inyong mandato ang makibahagi (indirectly) sa isang panloob na proseso ng isang paaralan gaya ng eleksiyon para sa mga guro.

  3.Hindi ho ba ito uri ng pagmamalabis, Ang paggamit ng posisyon bilang “UNION OFFICERS” upang magdulot ng pagkaantala sa pamamalakad o operasyon ng paaralan at paggamit sa kapangyarihang takda sa tanggapan bilang sanggalang (lalo at hindi tuwirang kinilala at inangkin ang ang sariling aksiyon) ay maliwanang na pagpapakita ng pagmamalabis.

  4. Ang “bullying” ay isang napapanahong isyu sa kasalukuyan sa hanay ng mga kaguruan. Nawa ay hindi ito makaligtaan ng pamunuan manapa ay maging mapanuri ang tanggapan sa inilalahad sa kanilang opisina ng opisyal o miyembro man. Magpagamit bilang daan sa kapakinabang ng mga opisyal at miyembro at hindi bigyan ng kapangyarihan ang mga ito para sa pansariling intensiyon na makapanakit o mag-power trip laban sa kanilang kapwa guro.

  5. Maliwanag sa una at ika-apat na talata sa ikalawang pahina ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng liham na ito, Dapat po ba nilang ginagamit ang opisyal ninyong pangalan sa usaping pagpili ng mga magiging lider ng paaralan.

  6. Di po ba ito pagpapamalas ng kawalang galang, pagmamalaki, at hindi pagkilala sa kinauukulan (insuburdination) lalo na sa pinakamataas na opisyal ng paaralan.

  Ako po ay hindi lubusang aasa ng inyong pansin dahil maaari n’yong isipin na isa lamang ito sa mga karaniwan pahayag sa website na ito. Ngunit lubos kong ipagpapasalamat at ipagmamalaki kung inyong sisilipin at pakikialaman ang pangyayaring ito. ANG KAWALAN NG KAALAMAN ANG MAGPAPANATILI SA TAO UPANG MANATILING ALIPIN. Ang mga guro ay INSTRUMENTO NG PAGKATUTO. Sana tama ito?

  Maraming salamat

  • admin

   Dear Ms. Imelda,

   Maraming salamat po sa pagpapaabot nito sa aming tanggapan. Ngunit hindi po malinaw kung ano-anong mga pangyayari ang naganap na may kinalaman sa inyong mensahe. Mangyari pakilahad po ng mga ito upang ng sa ganun ay makasagot kami. Maaari po itong ipadala sa email na rep.antonio.tinio@gmail.com.

   Ms. JR Rodriguez
   Staff