• Jmc_jennifer

    mabuhay ang bagong tatag ng chapter ng act union ncr…..

    ACT UNION NCR – PASIG CITY CHAPTER!

    Lumalakas, lumalawak…. hinding hindi mabubuwag!!