Home » Activities

ACT Pasig Union founding assembly, March 9, 2012

16 March 2012 One Comment

Pasig ACT Union founding assembly, March 9, 2012

  • Jmc_jennifer

    mabuhay ang bagong tatag ng chapter ng act union ncr…..

    ACT UNION NCR – PASIG CITY CHAPTER!

    Lumalakas, lumalawak…. hinding hindi mabubuwag!!