Home » Activities

ACT Teachers Party-List Rep. Antonio Tinio’s Objection to the Motion to Approve HR 1050 expressing full support for Pres. Duterte “as it finds no reason to revoke” martial law.

31 May 2017 No Comment

 

ACT Teachers Party-List Rep. Antonio Tinio’s Objection to the Motion to Approve Resolution Expressing the Full Support of the House of Representatives to Duterte as it Finds No Reason to Revoke Proclamation 216 which declared the state of Martial Law and the Suspension of Writ of Habeas Corpus in Mindanao

 

Mr. Speaker, ang requirement po ng Constitution para mag-deklara ang Presidente ng martial law at magsuspende ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus ay dalawa po.  Una ay kinakailangan na may nagaganap na rebelyon at pangalawa ay may banta sa public safety.  Sa palagay po ng Kinatawang ito ay hindi po napatunayan ng President sa kanyang Proklamasyon at maging sa kanyang ulat o report sa Kongreso na may sapat na kondisyon para magdeklara ng martial law sa buong Mindanao.

 

Mr. Speaker, alam ko na executive session ang ulat kanina kaya ang babanggitin ko lang po mismo ay ang teksto mismo ng Proklamasyon at ang report.  Sa report ng Presidente, ang pinaka-teorya na kanyang binabanggit sa Kongreso ay mayroong rebelyon sa buong Mindanao sa pangunguna ng mga grupong affliated sa ISIS, na nagsimula ito sa Marawi at plano nilang ipailalim bilang hiwalay na probinsya sa isang tinatawag na Islamic Province or Wilayah ang buong Mindanao.  To quote, sabi dito sa President’s report “this constitutes not simply a display of force but a clear attempt to establish the group’s seat of power in Marawi for their planned establishment of the Daesh or province covering the entire Mindanao.”  Mr. Speaker, sa report mismo sinabi na plano pa lamang ang pagtatatag ng hiwalay na probinsya ang buong Mindanao na hindi na sa ilalim ng Pilipinas.

 

Mr. Speaker, ang hinihingi po ng Konstitusyon ay may aktwal na rebelyon.  Madali pong magplano, madali pong magkaroon ng mga hangarin ang kung sinu-sinong grupo pero ang hinihingi po ay may aktwal na rebelyon na naglalayon na ihiwalay ang buong teritoryo ng Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas.  Hindi po ito napatunayan sa ulat, sa Proklamasyon at maging sa executive session kanina, Mr. Speaker.

 

Mr. Speaker, malinaw rin na sa mga statement ng AFP mismo, kahit mga media statement sa labas pa nga ng Kongresong ito.  Bago pa man magdeklara ng martial law na ito, sinabi na nila na, “the situation is under full control” at in fact, they are already in the stage of mopping up operations na hindi po kailangan ang martial law powers para tugunan ang sitwasyon.  Importante po na gampanan ng Kongresong ito ang kanyang tungkulin na sa isang joint session ay bantayan ang pang-aabuso sa matinding kapangyarihan ng pangulo sa matinding deklarasyon ng martial law at bawasan ang mga karapatan na ginagarantiya sa bawat Pilipino ng ating Konstitusyon.  Muli po, hindi po napatunayan na may sapat na batayan na magdeklara ng martial law at magsuspinde ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao kaya kailangan pong bumoto ng NO ang Kapulungang ito.  Maraming salamat, Mr. Speaker.###

tinio TRAIN

Comments are closed.