Home » Activities

ACT Teachers Party-List Representative Antonio Tinio’s NO Vote Speech Against the Proposal to Extend Martial Law in Mindanao

22 July 2017 No Comment

Walang sapat na batayan ayon sa konstitusyon ang ekstensyon ng martial law and suspension of writ of habeas corpus. Malinaw po na umiiral nang buo at 100%, walang bawas walang kulang, ang gobyernong sibilyan, maging antas nasyunal o lokal sa kabuuan ng Mindanao. Kaya kailangan po itaguyod ng Kongresong ito ang prinsipyo ng civilian supremacy over the military.

 

Pangalawa po, bumoto ako ng NO, alang-alang sa mahigit kalahating milyong mga kababayan natin na karamihan ay Muslim na napilitang lumikas at ngayon ay nasa gitna ng humanitarian crisis. Totoo pong dapat labanan at sugpuin ang terrorist acts ng Abu Sayyaf at ng iba pa sa Marawi pero kailangan rin natin kilalanin na kaya po may humanitarian crisis ay dahil po sa  all-out war approach ng Duterte administration sa ilalim ng martial law — ang pagbobomba o aerial bombardment, ang pangunahing dahilan kung bakit tayo may humanitarian crisis.

 

Huling punto po, hindi po solusyon ang martial law sa armed rebellion sa Mindanao. Yan na  po ang itinuro ng ating kasaysayan. Only a political solution, kailangan pong tugunan ang kahirapan, trabaho, edukasyon, kalusugan, katarungan. Hindi po martial law ang kailangan ng Mindanao kaya po bumoto ako ng no. ###

 

AT ML

Comments are closed.