Arestuhin at panagutin ang mga tauhan ng USS Guardian Rep. Antonio Tinio ACT Teachers PL

Enero 23, 2013
May paglabag ng batas ng Republika sa pagsadsad ng barkong pandigma ng Estados Unidos sa Tubbataha Reef. Ngunit bakit walang ginagawa ang mga awtoridad upang panagutin ang mga kinauukulan?
Ang Palasyo mismo ay nagsabi na titiyakin nito ang pagbabayad ng US ng multa sa pinsalang dinulot ng USS Guardian. Ngunit ni isang imik ay wala tayong narinig hinggil sa pagpapatupad ng ating batas at pagsasampa ng kaso sa mga nagkasala.

Ayon sa Republic Act 10067, ang Tubbataha Reefs Natural Park Act of 2009, ang Tubbataha ay isang protected area. Sa Section 19 nito, ipinagbabawal ang pagpasok ng walang pahintulot sa TRNP.

Section 19. Unauthorized Entry, Enjoyment or Use. – No person or entity shall enter, enjoy or utilize any portion of the TRNP and the resources therein for whatever purpose without prior permission from the TPAMB as herein provided.

The TRNP shall be off-limits to navigation… Except in emergency situations, it shall be unlawful to enter the TRNP without prior permission…

Hindi lang yon, may parusa ang paglabag sa probisyong ito:

Violation of this section shall be subject to imprisonment of not less than six (6) months but not more than one (1) year imprisonment and a fine of One hundred thousand pesos (P100,000.00) but not more than Three hundred thousand pesos (P300,000.00), as may be determined by the TPAMB.

(Ang multa sa seksyong ito ay labas pa sa multa para sa anumang pinsala na maidudulot sa Tubbataha Reefs, na siyang paksa ng Section 20 ng batas.)

May paglabag ba ng batas ang USS Guardian? Malinaw pa sa sikat ng araw na mayroon. Ang pagkakasadsad niya ang di maipagkakailang ebidensiya ng walang pahintulot na pagpasok nito sa Tubbataha. Ayon sa mga ulat, sadyang isinantabi ng tauhan ng USS Guardian ang mga babalang ipinaratang sa kanila ng mga lokal na awtoridad sa pamamagitan ng radyo.

Ano naman ang nakasaad sa Visiting Forces Agreement kaugnay sa ganitong sitwasyon?

Sa Article II (Respect for Law), nakasaad na:

It is the duty of United States personnel to respect the laws of the Republic of the Philippines… .

Sa Article V (Criminal Jurisdiction), ito ang naksaad sa Section 1.a:

Philippine authorities shall have jurisdiction over United States personnel with respect to offenses committed within the Philippines and punishable under the law of the Philippines.

Sa Article V. Section 2.a, naman nakasaad kung kailan mapasailalim sa eksklusibong kapangyarihan ng ating pamahalaan ng Pilipinas ang mga sundalong Amerikano:

Philippine authorities exercise exclusive jurisdiction over United States personnel with respect to offenses, including offenses relating to the security of the Philippines, punishable under the laws of the Philippines, but not under the laws of the United States.

Malinaw naman na ang batas na nilabag ay espesyal na batas lamang ng Pilipinas na walang anumang katumbas sa US kaya dapat lang na nasa exclusive jurisdiction ng Pilipinas ang Commander ng USS Guardian na si Lt. Cmdr. Mark Rice at mga tauhan nito.

Ayon sa press release ng US Navy, “faulty navigational charts” daw ang isang maaaring dahilan ng pagkabahura ng kanilang barko. Kung totoo man ito, hindi nabubura ang paglabag sa ating batas at pangangailangang panagutin ang mga mandaragat ng US Navy. ‘Ika nga, sa presinto na sila magpaliwanag.

Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Ayon sa mga ulat, inilikas na sa kanilang naghihingalong barko ang mga mandaragat ng USS Guardian– ngunit nananatili pa rin sila sa custody ng US. Wala pang anumang hakbang na ginagawa ang mga awtoridad ng ating gubyerno upang arestuhin at sampahan ng kaso ang mga ito.

Labas pa sa pinsalang dulot ng USS Guardian sa di-matuturingang yamang dagat ng Tubbataha; labas pa sa pundamental na usapin ng kawastuhan ng patuloy na presensiya ng mga pwersang military ng US sa teritoryo ng Pilipinas; kinakaharap ngayon ng administrasyong Aquino, sa insidenteng ito sa Tubbataha, ang hamon ng pagpapanagot sa mga tauhan ng US Navy na malinaw na lumabag sa ating batas.The US Navy is not above our laws. Hindi maaring magbulag-bulagan ang ating mga awtoridad at hayaang makalabas ng bansa ang mga nagkasala. Kailangang ipakita ng Malacañang sa bawat mamamayang Pilipino at sa buong mundo na mayroon tayong gubyernong nagpapatupad ng batas nang pantay at walang pasubali. Huwag nating hayaang mapinsala hindi lamang ang ating pinakaiingatang likas na yaman ngunit maging ang soberanya at dangal ng baying Pilipino.

Pahintulutan ninyo akong magwakas sa isang hamon kay Pangulong Aquino: bilang pangunahing tagapagpatupad ng mga batas ng ating Republika, arestuhin na at sampahan ng kaso ang kapitan at 79 tauhan ng USS Guardian! #