Home » Activities, Features, Headline

Basihan ng pagkakaisa ng MAKABAYAN at Grace-Chiz

9 November 2015 No Comment

 

Representatives from the Makabayan bloc link arms with the Poe-Escudero tandem. Photo courtesy of www.abs-cbnnews.com.

Representatives from the Makabayan bloc link arms with the Poe-Escudero tandem. Photo courtesy of www.abs-cbnnews.com.

SAHOD, ITAAS!  PRESYO AT BUWIS, IBABA!

EDUKASYON, KALUSUGAN, AT PABAHAY—KARAPATAN NG MAMAMAYAN!

Mga basihan ng pagkakaisa ng Makabayang Koalisyon ng Mamamayan (MAKABAYAN) at nila Grace Poe at Chiz Escudero, mga kandidato para pagka-pangulo at pagka-pangalawang pangulo:

#3:  Pagtuunan ng pansin ang pagtataas ng sahod at pagpapalakas ng seguridad sa trabaho

“Dapat pagtuunan ng pansin kung sapat pa ang sweldo at benepisyo ng bawat manggagawa at lingkod-bayan.  Mahirap magtrabaho at manilbihan kung nagugutom ang iyong pamilya.  Karapatan ng isang trabahador ang marangal at legal na pagkakakitaan.

x x x

Ipasa ang panukalang itaas ang sweldo ng mga guro at ipatupad ang sweldo ng mga nars sa P25,000 at makabuluhang dagdag sa sweldo ng lahat ng kawani ng pamahalaan.  x x x Palakasin ang seguridad sa trabaho.  Ipagbawal ang malaganap na kontraktwalisasyon ng paggawa.

“Malaking porsyento ng budget ng bawat pamilya ay napupunta sa pambayad sa kuryente.  Kailangang gumawa ng mga hakbang at maghanap ng paraan para maibaba ang singil sa kuryente, tubig at presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin.  Kaugnay nito, rerebyuhin ang patakaran ng liberalisasyon, pribatisasyon at deregulasyon.

Isa na tayo sa may pinaka-mataas na buwis sa buong mundo.  Dapat itong pagsikapang mapababa, para matugunan ang hinaing ng mga manggagawa at empleyado na bawasan ang napakalaking income tax.  Kaugnay ng pagbababa ng buwis, kailangan itong suklian ng tama at walang dayang pagbabayad, pagkat nasa tamang pagbabayad ng buwis nakasalalay ang agaran at de-kalidad ng serbisyo ng inyong pamahalaan.”

#4:  Palawakin ang sistema ng pampublikong edukasyon, kalusugan at pabahay

Palakihin ang badyet at paghusayin ang sistema ng edukasyon para mapalawak ang bilang ng nakakapag-aral at maitaas ang kalidad ng edukasyon sa lahat ng antas.  Punuan ang malalaking kakapusan sa mga guro, textbooks, silid-aralan at pasilidad.  Wala tayong gagawing budget cut sa State Colleges and Universities.  Kung kinakailangan ibaling ang badyet mula sa ibang pinaglalaanan, gawin natin, dahil kailangang ayusin ang lahat ng silid-aralan, mag-‘digital’ at tapusin ang lahat ng kakulangan o backlog.  Sikapin din na palawakin ang ating scholarship programs at pagtibayin ang lalo pang ‘study now, pay later programs’.  Tulungan din nating makapag-internship at trabaho ang mga college students para habang nag-aaral kumikita na sila at kapag nagtapos, ay mayroon nang work experience.

“Ang kalusugan ng bawat isa ay mahalaga.  Hindi dapat mabangkarote ang pamilya ng may-sakit, hindi rin sila dapat mamili kung sila ba’y kakain o bibili ng gamot para sa may sakit na mahal sa buhay.  Dagdagan at palakasin ang mga ospital pampubliko.  Tiyakin na may mga health center sa lahat ng komunidad at may sapat na dami ng gamot, doktor, nurse at midwife.  Dapat rebyuhin ang patakaran ng komersyalisasyon at pribatisasyon ng mga pampublikong ospital.  Ang serbisyong pangkalusugan ay hindi pribilehiyo ng may pera kundi isang karapatang dapat ibinibigay sa bawat miyembro ng lipunan.  Ipatupad nang lubusan ang batas para sa Child Nutrition na may feeding programs sa lahat ng pampublikong paaralan at day care center sa Pilipinas.  Panahon nang magkaroon ng Standard Lunch Program sa lahat ng pampublikong paaralan.

“Magpatupad ng subsidized mass housing program para sa mahihirap.  Isagawa ang on-site, near-site at in-city relocation at housing settlement.”

Basahin ang 9-point agenda sa Deklarasyon ng Pag-endorso ng Makabayan kina Grace at Chiz at “Tugon nina Grace at Chiz sa mga mithiin ng bayan.”

Ang MAKABAYAN ay ang bloke ng mga progresibong party-lists na nagsusulong ng agenda ng masang Pilipino sa Kongreso.  Miyembro rito si ACT Teachers Party-List Rep. Antonio L. Tinio at Bayan Muna Rep. Neri J. Colmenares, kandidato para pagka-senador. ###

Comments are closed.