Home » Activities, Features, Headline, In The News

BRIGADA ESKWELA 2015

18 May 2015 No Comment

BRIGADA ESKWELA 2015- Nakiisa si ACT TEACHERS Party-list Rep. Antonio Tinio sa taunang paglulunsad ng Brigada Eskwela sa Mataas na Paaralang Ponciano Bernardo sa Quezon City. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng programa, binigyang-diin ni Rep. Tinio ang bolunterismong ipinapakita sa pangunguna ng mga guro, mga magulang at kabataang mag-aaral sa maayos at malinis na paaralan at pagpapahalaga sa edukasyon. Dagdag pa niya, “Hindi lang dapat tayo magpakulong sa sama-samang paglilinis sa paaralan sa halip ipakita natin ang sama-samang pagkilos sa brigada ng paggigiit ng mas mataas at makabuluhang sahod at benepisyo sa mga guro at mga kawani at sa pagsusulong ng tunay na de-kalidad at makabayang edukasyon.” (ika-18 ng Mayo, 2015)

1 2 3 4 5 6 7

Comments are closed.