Home » Activities

Explanation of NO vote to House Bill No. 6125 or the Proposed 2018 National Budget

26 September 2017 No Comment

26 September 2017

Maraming Salamat Mr. Speaker. Una po, nais kong irehistro ang pagtutol sa nagging proseso ng pagboto on third reading sa house bills 6215. Hindi man lamang po pinaalam ng mayorya sa kapulungan ang mga amyenda na ginawa ng small committee at ipinaloob sa third reading version na ating pinagbotohan. Kaya wala pa po, bukod sa mga iilang kasama natin dito ang nakakaalam kung ano ang mga pagbabagong ginawa mula sa version ng 2nd reading hanggang sa version na pinagbotohan natin ngayon. So nais ko pong irehistro iyan for the record.

Ngayon, bakit po ako bumoto ng no. Una, tanong na para kanino ba ang house bill 6215 na nagpapanukala ng 3.7 trillion na badyet ng pambansang gubyerno para sa 2018? Ito ay badyet na pangunahing makikinabangan ng mga malalaking negosyante at asyendero at kanilang mga kasosyong dayuhan. Hindi ito lulutas sa laganap na kahirapan bagkus, patutuloy ang lalaking agwat sa pagitan ng mayaman at nakararami sa mahigit na 90% ng mahihirap. At lalala ang kawalan ng pagkakapantay pantay sa ating lipunan.

Kung susumahin, ang badyet na ito ay badyet para sa patuloy na pagkita o pagtubo ng iilan at dayuhan. Badyet para sa social safety net. Para sa nakararaming nalalaglag. At badyet para sa panunupil sa mga tututol at lalaban sa ganitong kaayusan.

Tanging ang pagpapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng tunay na repormang agraryo at ang pambansang industriyalisasyon ang lilikha ng disenteng trabaho, lulutas sa kahirapan at magdadala sa ating lipunan sa higit na pagkakapantay-pantay. Ngunit hindi ito ang popondohan ng HB 6215. Kapos ang pondo sa agrikultura at sa repormang agraryo samantalang barya lamang ang nakalaan para sa lokal na industriya at maliit na negosyo. Pananatiliin ng administrasyong Duterte ang 2 tier wage system, sa pribadong sektor mapapanatiling mababa ang sweldo, sa sahod, mananatiling kapos ang sweldo sa pampublikong sektor habang babawasan ang mga benepisyo ng mga government employees ay maglalaan ng pondo para sa pagdoble ng sweldo ng pulis at militar. Mananatiling malaganap ang kontraktwalisasyon sa pribado at pampublikong sektor.

Sa halip na pondohan at suportahan ang direktang produksyon at ang mga lokal na producer alinsunod sa ideyang neoliberal, pagbubuhusan nila ng badyet na ito ang imprastraktura dahil ito daw ang hinahanap ng mga foreign investors kaya mahigit isang trilyon sa badyet na ito ay para sa Build! Build! Build! Program ng Duterte administration na magpopondo sa mga engrandeng proyekto na hinahanap umano ng mga foreign investors. Mga highway, riles, daungan, airport at iba pang mga pangangailangan ng export manufacturing ng service sector kabilang na yung mga BPO, mga mall, real estate development, turismo at iba pa para sa pag eexport ng mga hilaw na materyales mula sa pagmimina at agrikultura. Samantala, wala, kapos o binawasan ang pondo para sa disente at murang pabahay, sementadong kalsada ng hanggang antas barangay, malinis na tubig at sanitasyon para sa lahat, murang kuryente at telekomunikasyon, kasama ang internet para sa lahat.

Bagaman wala ng PDAF, pinananatili ng badyet na ito ang congressional pork barrel at ang presidential prok barrel. Kung sa usapin ng serbisyong panlipunan, popondohan upang makapag palitaw ng skilled labor force para sa export oriented economy. Para sa labor export policy natin, para sa export manufacturing para sa BPO at Turismo. Ito ang konteksto ng patuloy na pagpopondo sa K to 12 at sa free higher education. Alinsunod sa dogma ng neoliberalismo, ang mga serbisyong panlipunan ay patatakbuhin ayon sa prinsipyo ng pribatisasyon at komersyalisasyon. Kaya babawasan o pinananatiling kapos ang pondo para sa operasyon ng edukasyokn, ng kalusugan at ng iba pa. at ang pinakamalaking social safety net ay nananatiling ang badyet para sa 4Ps ng DSWD.

Pondo rin ito para sa mga tututol. Popondohan po nito ang tatlong giyera ng Duterte Administration, ang giyera kontra droga, sa mamamayang moro na kasalukuyang naka tuon sa pagwasak sa Marawi at nagpataw ng Martial law sa buong Mindanao. Giyera kontra droga na nagdulot ng libo-libong EJK sa hanay ng maralita sa kalunsuran habang pinalulusot ang mga producer at smuggler ng droga. Giyera kontra sa mahihirap na magsasaka, katutubong lumad sa kanayunan. Kasama rin dito ang initial na pagbawas sa pondo ng CHR na ibinalik ngunit hindi buo ang pagbalik.

Lahat ng ito ay popondohan ng isang regressive tax regime na lalong palalain ng tax reform program o TRAIN. Pakikinabangan ng malalaking negosyante, mayaman at may kaya, habang ipapasa ang tax burden sa maralita na pipigain para sa dagdag na revenue ng gobyerno. Dahil sa lahat po ng mga ito ay bumoto po ako ng NO.###

Comments are closed.