Home » Features, Headline

FAQ!: Ukol sa Pagdodoble sa Sahod ng mga Pulis at Militar

13 December 2017 No Comment

Frequently Asked Questions
on the Duterte administration’s Joint Resolution pending in Congress increasing the base pay of military and uniformed personnel

(Part 2)

Ilang araw na lang at ilulusot na sa Kongreso ang House Joint Resolution 18 at Senate Joint Resolution 9 na sa average ay magdodoble sa suweldo ng mga sundalo, pulis, at iba pang military and uniformed personnel sa gubyerno. Hindi ito iinit sa mesa ng Pangulong Duterte, pipirmahan agad, gagawing pamaskong handog, at ipatutupad agad pagpatak ng 2018.

Sa gitna ng debate, sa gitna ng paglaban natin para sa #SalaryIncreaseParaSaLahat sa loob man o labas ng Kongreso ay lumabas ang mga sumusunod na tanong laban sa ating paninindigan:

FAQ#5: “Why don’t you wait for your turn…”

Hindi natin pwedeng sabihin, “Anak, di muna tayo makakakain ng tama ngayon a. Wait for your turn.” Hindi natin pwedeng pakiusapan ang bigas, kuryente, pamasahe, o di kaya ang tuition ng mga anak na “Wag ka munang magmahal, please. Pagkatapos pa ng 2019 kasi ang (posibleng) salary increase ko e.”

Hindi tayo pwedeng sabihan na maghintay lang dahil hindi naghihintay, hindi pwedeng isantabi muna ang mga batayang pangangailangan natin sa araw-araw at di rin naman bumababa ang sky-is-the-langit na presyo nila. Damang-dama ito lalo ng mga kapwa government employee nating nasa mabababang antas gaya ng SG1-10.

At mahirap ding maghintay sa wala…

FAQ#6: “…Kasi may salary increase naman sa 2019.”

Mahirap paniwalaang magkakatotoo ito sa ilalim ng administrasyon ni Duterte na hindi siya tinutulak ng mamamayan, lalo na’t sa tuwing ginigiit natin ang salary increase, tayo ay sinasabihan na “ambitious” (Diokno) o “well-compensated” at binabalik sa atin ang sisi kesyo ang problema lang daw natin ay “lack of financial management” (Briones). Ang statements na ito ay mula sa mga susing alter egos ni Duterte, na di niya kinontra publicly, at higit sa lahat ay di tinatapatan ng kongkretong aksyon upang pasinungalingan ang mga ito, gaya ng pagsuporta sa ating bill for salary increase for all government employees.

Sinabi rin nila sa Kongreso, kasama ng mga nagsulong ng HJR 18 na susi ring mga pulitikal na alyado ni Duterte, na pag-aaralan pa lang sa 2019 ang salary increase for civilian employees pagkatapos ng full implementation ng barya-baryang SSL4. Sa ibang salita, walang tiyak na commitment mula sa administrasyon na ito na magkakaroon nga ng salary increase pagdating ng 2019.

FAQ#7: “Bakit niyo naman dinidikit ang diktadurya at pasismo at kung anu-anong ismo sa salary? Kaya di inaaprubahan salary increase natin kasi kinakalaban niyo e.”

Mahigpit ang ugnayan ng usapin ng suweldo at diktadurya at pasismo dahil mababasa sa tunguhin ng Duterte administration ang adyenda niyang solohin ang kapangyarihang pulitikal at pang-ekonomikong dominasyon at ganansya. Pinatutunayan ng kasaysayan na para sa mga rehimeng may ganitong diktador na tunguhin, mas wais na ligawan ang mga institusyong may armas kaysa sa ligawan ang mga taong ang hawak ay chalk, papel, at computer lamang. Kunin ang suporta ng armas dahil hindi maipapang-kudeta ang chalk, papel, at computer.

May konek dahil ang mga progresibong tao at grupong lumalaban para sa taas-sahod, kasama ang iba pang isyu ng mga mamamayan gaya ng mababang tax, pagwawaksi sa kontraktwalisasyon, makataong modernisasyon ng transportation, pananagutan sa EJKs at iba pang human rights violations, edukasyon ng mga Lumad at iba pang national minorities, at labang anti-corruption ay tinuturing ng administrasyon na mga “terorista” at dapat lang tugisin ng pulis at militar bilang “enemies of the state.” Tinutugis sila sa ligal na arena gamit ang mga gawa-gawang kaso, at dinarahas sa pamamagitan ng pananakot, paniniktik, hanggang sa pagpatay.

Binabansagang panggugulo at terorismo ang mga strike, rali, piket-protesta, at iba pang kolektibong pagkilos na sandata ng mamamayan upang itulak ang mga lehitimong karaingan, mga sandatang akala ng lahat ay ginagarantiya ng Konstitusyon. Ang hibang na pananaw ng pasista at diktador—Patahimikin ang mga taong ito, aktibista man o hindi, gamit ang susing suporta ng pulis at militar, at mapapahupa niya ang papalakas na papalakas na tinig at paglaban ng mamamayan.

(Basahin ang Part 1 dito)

#SalaryIncreaseParaSaLahatSa2018!
#ParaSaGuroKawaniAtBayan