Home » Headline

ISANG BUKAS NA LIHAM PARA SA BUONG KOMUNIDAD NG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS

23 April 2013 No Comment

 

Kamakailan lamang, itinanghal sa Wilfredo Guerrero Theater sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman ang dulang “Ang Tagak” ni Anton Chekhov na isinalin ng aking ama sa Filipino.  Isang dula na tumatalakay sa sa pakikipagtunggali ng mga pangunahing tauhan sa kani-kaniyang mga balakid na kinakaharap sa buhay.  Bagaman may hibla ng lungkot ang pagtatapos ng dula, pinasilip naman nito ang halaga ng paghawak sa pag-asa gaano man ito kailap. Naging ubod ng aral ang pagmamahal ng aking ama sa panitikan, at marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit pinili kong magturo noon sa U.P.

Mahal ko ang propesyon ng pagtuturo. Naalala ko mga klase sa Philippine Institutions 100 (P.I. 100)  kung paano humuhugot ng mga halagahin ng pagkatao at kabuluhan ng pag-iral ng indibidwal ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng masinop at mapanuring pagbasa sa mga akda ni Jose Rizal.  Kung minsan, mas may malinaw pa silang pagsusuri sa lipunan, at sa mga pagkakataong ganito, ang mga guro ang siyang nagiging tagapakinig at mag-aaral. Kaya’t ang pagtuturo’y isang uri din ng pag-aaral.

Naging malaki ang kontribusyon ng aking mga naging mag-aaral at kasamahan sa pagtuturo kung bakit ako ngayon nasa larangan ng politika.  Hindi ito mabilisang desisyon.  Kinailangan kong dumaan sa mahabang yugto ng mga serye ng pagkamulat, pakikipamuhay at  pag-oorganisa sa hanay ng mga guro at kawani. Naging opisyal ako ng All UP Workers Union at kasaping tagapagtatag ng All-UP Academic Employees Union. Sa nakita kong pangangailangan, nag-desisyon akong ibigay nang buong-buo ang panahon sa pagtataguyod sa kapanan ng mga guro, estudyante at kawani na nasa sektor ng edukasyon.  Sa pagiging fulltime na miyembro at kasapi ng Alliance of Concerned Teachers-Philippines, nakita ko ang halaga ng kolektibong aksyon sa pagsusulong ng edukasyon bilang karapatan. Kasama ang iba pang mga guro mula sa iba’t ibang pampublikong paaralan sa elementarya at high school at guro at mga kawani mula sa state colleges and universities, nasaksihan ko ang patuloy na pagsusumikap ng ACT Philippines upang tipunin ang mga guro at kawani sa edukasyon sa buong bansa para paunlarin ang edukasyon sa Pilipinas.

Dahil may matatag na pundasyon ang ACT Philippines, nang simulan ang party-list sa kongreso pinili ng ACT Philippines na tumakbo sa eleksyon.  Naging matagumpay ang unang sabak ng ACT Philippines sa eleksyon at agad akong napaupo bilang representante ng ACT Teachers Party-list. Sa Kongreso pinatunayan ng ACT Teachers Party-list ang halaga ng pagkakaroon ng tunay na tinig sa Kongreso Sa panahon ng panunungkulan ng ACT Teachers Party-list, naisakatuparan ang maraming mga programa’t serbisyo para sa mga guro, estudyante at kawani sa sektor ng edukasyon.  . Nakapatayo ng iba’t ibang union chapters ng mga guro sa halos lahat ng pampublikong paaraalan sa bansa.  Napagtagumpayan ang pagsasagawa ng mga batas para sa dagdag na allowance ng mga guro at kawani ng pamahalaan at sa pagregularisa ng mga kontraktwal na mga guro at mga instruktor sa ating mga pampublikong paaralan.

Kaya ako sumulat ay para hingin ang inyong suporta sa May 13, 2013 national elections.  Walang milyon-milyon na badyet ang ACT Teachers Party-list para sa mga mamahaling patalastas sa radyo at telebisyon.  Ang paglapit ng inyong lingkod gamit ang isang personal at payak na liham na ito’y isang simpleng paraan para sa muling pagpapapanalo ng representante mula sa tunay na tinig ng mga teachers at mga kawani sa sektor ng edukasyon.  Number 49 sa balota ang ACT Teachers Partylist.

Hinihiling ko rin na suportahan natin si Teddy Casino para sa Senado. Magkasama kaming nakipaglaban sa House of Representatives para sa mas mataas na budget sa edukasyon kabilang na ang sa UP at lahat ng SUCs at sa dagdag na sahod para sa mga guro at kawani ng pamahalaan. Malaking bagay kung may katuwang tayo sa Senado na naninindigan para sa karapatan sa edukasyon. Number 6 sa balota si Teddy.

Ngayon pa lamang ay lubos na ang aking pagpapasalamat.

 

Sumasainyo,

 

Antonio “Tonchi” Tinio

 

Comments are closed.