Home » Uncategorized

Nagkakaisang Pahayag ng ACT-Phils, All-UP Workers Union, at All-UP Academic Employees Union laban sa PBB ni Aquino (4 Disyembre 2012)

6 March 2013 One Comment

NAGKAKAISANG PAHAYAG NG

Alliance of Concerned Teachers-Philippines (ACT-Phils)
All-UP Workers Union at All-UP Academic Employees Union (All-UP Workers Alliance)
Disyembre 4, 2012

1. Ano ang PBB ayon kay Aquino at kay Abad?
Ang Performance Based Bonus o PBB ay walang iba kundi ang Executive Order 80 “Directing the adoption of a Performance based Incentive System for Government Employees” na inisyu noong July 20, 2012 ni PNOY. Noong SONA ni PNOY, ipinakilala niya ang PBB bilang isang sistemang magagawad ng bonus sa mga empleyado ng gobyerno batay sa kakayahan ng isang ahensyang makamit ang taunang target nito.
Nagpalabas ang DBM noong Agosto 13, 2012 ng Memorandum Circular No. 2012-1 na may paksang “Guidelines on the Cascading of Department Performance Targets in Line with Executive Order (EO) No. 80”.
Nilinaw ng DBM memo ang “criteria and conditions” para magkaroon ng PBB ang isang ahensya kabilang na ang kailangan sa minimum ay nakamit nito ang 90% ng target na Major Final Outputs (MFO) na isinumite sa Kongreso nitong 2012.
2. Ano ang magiging epekto nito sa P10,000 Productivity Enhancement Incentive (PEI) na tinanggap natin noong 2010 at 2011?
Kung nakakatanggap tayo noon ng P10,000 na PEI, mababawasan ito ng kalahati (P5,000) dahil sa PBB! Limang libo na lang daw. Tutal magkakaroon pa naman daw  tayo ng PBB. Kaya kung nakatanggap tayo ng 10,000 mula sa PEI noong 2010 at 2011, P5,000 na lang ito ngayong taon. Napakalinaw ng bawas sa PEI pero napakalabo naman ng dagdag sa PBB!
3. Totoo bang makakatanggap tayo ng P35,000 bawat isa dahil sa PBB?
Hindi totoo at walang batayan ang impormasyong ito tungkol sa PBB. Ang totoo, walang anunsyo, ni alokasyon para sa salary adjustment sa panukalang pambansang badyet sa 2013. Mayroon lamang binanggit na appropriation ng 9-10 billion para sa naturang Performance-based Incentive. Kulang na kulang ang halagang ito para sa ikinakalat na P35,000 para diumano sa lahat ng empleyado ng gobyerno.
4. Kung ganoon, sino lang ang makakatanggap ng PBB?
Batay sa dokumento ng EO 80, tanging 10% lamang ng mga empleyado sa makakakuha ng assessment batay sa PBB na “Best Agency” ang maaaring makakuha ng PBB. Ibig sabihin, kahit pa “Best” ang assessment ng iyong ahensya sa PBB, minorya lamang ng mga empleyado nito ang maaaring magka-PBB. Dagdag pa rito, kahit ikaw bilang empleyado ay naturingang “outstanding” sa iyong performance at hindi naman “best agency” ang iyong unit, wala ka ring mapapalang PBB mula kay PNOY Big Brother!
5. Para saan at para kanino ba talaga ang PBB?
Ginagamit ang PBB sa planong pag-awat ng pamahalaang Aquino sa ating panawagang salary increase para sa lahat ng empleyado ng gobyerno.  Pinagtatakpan ng iskema ang PBB ang simpleng pakana ng gobyerno na pababain nang husto ang mga benepisyo at sweldo ng mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng mga sumusunod:
  1. Pagpapaigting sa kumpetisyon imbis na kooperasyon sa pagitan ng mga kawani ng gobyerno. Mapanghati ito dahil imbis na sama-sama tayong kumilos sa pamamagitan ng unyon para sa ating karapatan sa nakabubuhay na sweldo’t benepisyo, ginagawa nitong kanya-kanya o indibidwalistang hangarin ang dapat lamang na isang sama-samang pagpupunyagi’t laban. Kaya’t sinasalaula talaga nito ang mga napagtagumpayan at ang kaya pang mapagtagumpayan ng ating CNA.
  2. Malinaw ang patago nitong pananabotahe sa pag-uunyon. Napatunayan na nating mga empleyado ng gobyerno na sa pag-uunyon pinakaepektibong naipapanawagan at naisasakatuparan ang ating pakikipaglaban para sa sahod, trabaho at karapatan.
  3. Sanhi ng ganitong pagtatangka, malinaw na palalakasin ng PBB ang “palakasan,” “sipsipan,” at sukdulang sistemang alipin at pamamanginoon na talamak sa iba’t-ibang ahensya ng gobyerno, na siya namam nilalabanan at binabago nating mga unyonista. Sa pamamagitan ng PBB, magkakaroon na naman ng bagong sandata ang mga abusadong bosing. Hay naku!
  4. Ang ebalwasyon ng ating performance ay manggagaling sa kanila, na siya namang magiging batayan ng ating inaasam na bonus. Wala tayong pinag-iba sa mga bisita sa bahay ni Kuya ng Pinoy Big Brother: laging binabantayan, laging sunud-sunuran. Ngunit tunay na buhay ang usapin rito. At ang lahat nito para lamang sa napakaliit na porsyento ng mga empleyado? Napakaliit na halaga ng pera para sa ibayong represibong disiplinang hatid nito para sa ating mga empleyado ng gobyerno.
“Huwag kang papalag, huwag kang magreklamo, walang kikilos ng masama kahit na kumikilos na ng masama ang mga nasa matataas na pusisyon, huwag kang mag-unyon!”
Yan ang tunay na panawagan ng PBB! Hindi ito para sa mga empleyado ng gobyerno. Para ito sa gobyernong Aquino na pilit na ibinababa ang sweldo at benepisyo nating mga empleyado, kasabay ng pagpupulis-pulisan nito sa ating mga opisina.
6. Bakit sinasabi nating bahagi ng neo-liberal na globalisasyon ang pakanang ito ng rehimeng Aquino?
Tulad nang two-tiered system para sa mga manggagawa sa pribadong sektor na nakabatay sa pagpiga pa sa mga manggagawa na lumikha ng tubo para sa mga kapitalista, ang performance-based bonus ay nakabatay sa produktibidad ng mga kawani ng gobyerno. At dahil hindi naman produkto ang nililikha nating mga guro, kawani, REPS at iba pang empleyado ng gobyerno, kundi serbisyo, malaki ang puwang na maging arbitraryo at nakabatay sa mga nasa matataas na pwesto ang paghuhusga sa ating performance.
Dagdag pa, isa sa mga ipinatutupad na target ng mga ahensya ng gobyerno ay ang pagpapalaki ng “Internally generated income” na lalong nagtutulak sa mga ahensya tulad ng mga eskwelahan, SUCs at mga pampublikong ospital na pigain pa ang mga estudyante at mga pasyente sa mga bayaring dapat kargo na ng pamahalaan.
Kung gayon, ang iskemang PBB ay pag-adopt ng praktika ng mga korporasyong pangnegosyo sa serbisyong publiko. Ito ay bahagi ng korporatisasyong ipinatutupad ngayon ng rehimeng Aquino na nakapaloob sa kabuuang pribatisasyong idinidikta ng globalisasyong neo-liberal.
Anu-ano ang ating panawagan?
Guro at kawani ng gobyerno, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo! Huwag kang matatakot, ipaglaban ang:
  • 10,000 PEI, hindi P5,000, ibigay na bago ang pasko!
  • Tutulan, labanan at ibasura ang PBB. Ito ay mapanlinlang, mapanghati, at mapangwasak sa tunay na kapangyarihan ng mga empleyado ng gobyerno—ang unyonismo!
  • Pag-ibayuhin ang ating laban para sa mas mataas na sahod para sa mga guro at kawani ng pamahalaan!
  • Ilantad, tutulan, labanan ang pribatisasyon at korporatisasyon ng mga pampublikong ahensya at serbisyo!
Biguin ang tangkang umastang Pinoy Big Brother sa pamamagitan ng Performance-based Bonus ng gobyernong Aquino!