Pahayag ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio sa Impeachment Trial ni Chief Justice Renato Corona

 

Nananawagan ang ACT Teachers Party sa mga mamamayan na kalampagin ang konsensya ni Chief Justice Renato C. Corona at kumbinsihin itong isiwalat ang buong katotohanan tungkol sa mga bagay na pilit niyang nililihim sa mga hukom ng Impeachment Court.

Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tinio, dapat ipaalaala ng mga taong bayan kay Corona na ipinagkakatiwala lamang sa kanya ang posisyon bilang Chief Justice at pinuno ng pinakamataas na korte sa bansa.  Wala siyang karapatang angkinin at manatili sa posisyon bilang Chief Justice kung makikitang hindi siya mapapagkatiwalaan.

Sa hinaba-haba ng paikot-ikot na diskusyon sa Impeachment Trial, makikita ang pag-ilag at pag-iwas ni Corona sa pagsisikap ng mga kinatawan ng taongbayan na maibunyag ang katotohanan.  Hindi man matukoy at maisiwalat ang mismong pakay ng pananaliksik, kitang-kita ng taong bayan ang pagharang, pagkubli, at paglilihim ni Corona.

Ang Korte Suprema ang inaasahan ng taongbayan na magbababa ng hatol sa mga may bahid ng kamalian at paglabag ng batas ng bansa.  Dahil dito, dapat marangal at malinis ang mga hukom na magbibigay ng hatol.

Kung marangal kang tao, dapat wala kang tinatago.  Kung malinis kang tao, dapat wala kang nililihim.

Bilang nangunguna’t namumunong hukom sa pinakamataas na korte ng bansa, dapat ang Chief Justice walang tinatago, walang nililihim.

Kahit anong liko-likong panga-ngatuwiran at panglilito ang gawin ng mga tagapagtanggol ni Corona, hindi nila maiiwasan ang simple’t payak na katanungan na taongbayan mismo ang magbibigay ng tugon: Karapatdapat pa bang Chief Justice si Renato C. Corona?

Paano magiging karapatdapat ang isang taong hindi mapapagkatiwalaan?  Paano magiging karapatdapat ang taong may nililihim?