Salary Increases for Workers and Employees!

Mariing demand ng mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor ang pagtaas ng sahod—substansyal na pagtaas at di barya-barya, isang living wage na makaagapay sa nagmamahalang mga bilihin at di “libing wage” na hindi makakatugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mr. Speaker, malayong-malayo ang kasalukuyang minimum wage, na naglalaro sa arawang P260 hanggang P491, sa daily living wage na P1,019 para sa isang pamilyang may limang miyembro.
x x x
Naniniwala ang Kinatawang ito na ang mga nangungunang interes sa ngayon ng mga Pilipino ay dapat siya ring nangungunang prayoridad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya, sa kapulungang ito, nananawagan ako sa lahat ng kapwa kong mambabatas:

Ipatupad ang national minimum wage na P750 kada araw! P16,000 minimum monthly salary para sa kawani sa gubyerno! P25,000 para sa Teacher I!

Privilege Speech

May 8, 2017

 

Mr. Speaker, mga kapwa ko kinatawan, magandang hapon.

 

Nung isang linggo, Mayo Uno, ginunita ng libu-libong Pilipino ang Araw ng Paggawa sa pamamagitan ng malaking kilos-protesta.  Sa Maynila, tinatayang 45,000 ang nagmartsa mula Welcome Rotonda patungong Liwasang Bonifacio, hanggang sa Mendiola.  Dagdag dito ang libu-libong pang manggagawa, empleyado ng gubyerno kabilang ang mga guro at kawani sa mga pampublikong paaralan, magsasaka at pesante, kababaihan, kabataan, at iba pang mga sektor na nagtipon-tipon sa iba’t-ibang sentro ng protesta sa iba pang panig ng bansa.

 

Libo-libo po, G. Speaker, ngunit sa iisang tinig lamang, pinaugong nila sa buong kapuluan ang mga panawagan para sa Sahod, Trabaho, at Karapatan.  At bilang isa sa mga lumahok sa kanila at Kinatawan ng mga manggagawa sa sektor edukasyon, hayaan niyo akong ulitin sa kapulungang ito ang isa sa pangunahin nilang mga panawagan: ang pagtaas ng sahod.

 

Mariing demand ng mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor ang pagtaas ng sahod—substansyal na pagtaas at di barya-barya, isang living wage na makaagapay sa nagmamahalang mga bilihin at di “libing wage” na hindi makakatugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.  Mr. Speaker, malayong-malayo ang kasalukuyang minimum wage, na naglalaro sa arawang P260 hanggang P491, sa daily living wage na P1,019 para sa isang pamilyang may limang miyembro.

 

Kaya naman noong Mayo Uno, idiniin ng mamamayan ang panawagan para sa national minimum wage na P750 kada araw para sa pribadong sektor at P16,000 para sa mga kawani sa gobyerno.  Naniniwala ang Kinatawang ito na napapanahon nang ipatupad ang isang national minimum wage dahil ito ang kailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mayorya nating mga kababayan na mahihirap.

 

Kaya, inuudyok namin si Pangulong Duterte na gawing legislative priority ang panukalang i-mandato ang national daily minimum wage na P750 para sa mga manggagawa sa pribadong sektor.  Kailangan din na kagyat na ipasa na ng Kongresong ito ang mga panukalang rebisahin ang Salary Standardization Law upang itaas sa P16,000 per month ang minimum na suweldo ng mga kawani sa gubyerno o Salary Grade 1 (mula sa kasalukuyang P9,981) at, partikular sa sektor edukasyon, itaas sa P25,000 ang mimimum na suweldo ng mga pampublikong guro o Salary Grade 11 (mula sa kasalukuyang P19,620).

 

Mr. Speaker at mga kasamahan, nababahala kami na, sa Philippine Development Plan 2017-2022 o ang policy and legislative blueprint ng pamahalaang Duterte, walang inilahad na plano para sa tamang pasahod at salary increases para sa manggagawa natin sa pribado at pampublikong sektor.  Bilang mga Kinatawan ng mga guro at kawani sa basic and tertiary education na, sa pampublikong sektor ay bumubuo sa mayorya ng mga empleyado, ako at kapwa Kinatawan ko mula sa ACT Teachers Party-List France Castro ay matagal nang nananawagan para sa isang makubuluhang salary increase gaya ng nauna ko nang nabanggit.  Gusto naming makita na si Pangulong Duterte ay may solidong commitment na itaas ang sahod ng mga manggagawa at empleyado sa pribado at pampublikong sektor.

 

At kaugnay sa sahod ng mga manggagawa at empleyado sa pribado at pampublikong sektor, lalong kailangan ng solidong commitment dito ng Pangulong Duterte dahil may pananaw ang kasalukuyang budget secretary niya, si Secretary Diokno, na masyado na umanong mataas na ang sinusuweldo ng mga government employees lalo na yung mga nasa mababa at panggitnang antas.  Totoo, kabilang ang Salary Standardization Law amendments sa LEDAC priorities ng kasalukuyang administrasyon pero, kung pagbabatayan ang naunang pahayag ni Kalihim Diokno dito sa Kongreso, ito ay nasa balangkas pa rin at walang pinag-iba sa Salary Standardization ng nakaraang administrasyon.

 

Para sa amin, di ito nakasasapat bilang tugon sa panawagan ng ating mga guro at kawani dahil una, ito ang panukalang barya-baryang salary increase—tinatayang dagdag na P500 lamang para sa mga low and middle level employees gaya ng mga guro, mga nurse sa gubyerno, at iba pa, na tingi-tingi pa mula 2016 hanggang 2019.  Samantala, doble o aabot sa triple pa nga ang increase para sa mga may mataas na posisyon sa gubyerno at mga mataas na opisyal.

 

Isa pa, balak ng SSL na nasa balangkas noong nakaraang administrasyon nila dating Pangulong Aquino at DBM Secretary Abad na ipatupad ang sistemang pasahod sa ilalim ng Executive Order 201, series of 2016 at EO 80, series of 2012, na sa halip na substansyal na itaas ang suweldo, nagbibigay ng mga bonus at insentibo batay sa performance ng kawani.  Ang sistemang pasahod na ito ay katulad sa wage policy sa pribadong sektor na sinimulan ng Two-Tiered Wage System ng Department of Labor and Employment kung saan mapapanatiling mababa ang sahod—di magtataas ng minimum wages—dahil itinutulak ang antas ng minimum wage sa antas ng poverty level at nagtutulak sa manggagawa na kamtin o higitan pa ang nakatakdang output bago bigyan ng bonus o insentibo.  Sa ibang salita, pagtitipid sa labor cost ng kapitalista habang pinipiga ang lakas ng manggagawa.

 

Ang mukha ng wage policy na ito, ang Two-Tiered Wage System, ang equivalent nito sa pampublikong sektor ay ang Performance-Based Incentive System (PBIS) na, ayon sa EO 201, ay binubuo ng Productivity Enhancement Incentive (PEI) at Enhanced Performance-Based Bonus (Enhanced PBB).  Ito raw ay “in recognition of government personnel who play a greater role and carry heavier responsibility in attaining performance targets and delivering results.”  Kakabit nito ang Strategic Performance Management System (SPMS), “a mechanism that links employee performance with organizational performance to enhance the performance orientation of the compensation system.”

 

Kung tatanungin ang ating mga kawani, ang mga sistemang ito ay mga neoliberal na mekanismong mapanlinlang at mapanghati sa kanilang hanay, mga pamamaraan ng higit na pansasamantala sa mga kawani sa pampublikong sector na hinango mula sa pamamaraan mula sa pribadong sektor—Magbibigay ng insentibo para kunwari ay tataas ang kikitain mo, pero duduguin ka muna sa pagtatrabaho para matapatan o mahigitan ng ahensya ang “performance targets,” na parang hindi pa labis ang pagtatrabaho mo sa bigat ng work load mo.  Mas mataas na insentibo para sa mga mababangong performance statistics pagdating ng panahon ng assessment, kaya kompetisyon sa pagitan ng mga dibisyon o opisina sa halip na pagtutulungan at iisang kilos para sa serbisyo publiko.  Lahat ng ito, habang iniisnab ng gubyerno ang matagal nang panawagan para sa pagtaas ng suweldo.  Tanungin ang public school teachers, at sasabihin nila sa inyo na ang RPMS ay “Regulasyong Pahirap kay Mam at Ser,” hindi Results-Based Performance Management System, na nagdagdag pa sa kanilang tambak nang clerical at administrative work, bukod sa kanilang pagtuturo.

 

Para sa Kinatawang ito, dapat na ibasura ang mga mekanismong gaya ng Two-Tiered Wage System at panukalang Productivity Incentives Bill para sa pribadong sektor, at PBIS, SPMS at RPMS, at PBB sa pampublikong sektor.  Pakinggan natin ang maliwanag na kahilingan ng mga mamamayan para sa nakabubuhay na sa sahod, at para sa isang polisiyang peryodikong mag-aangat sa kita ng mga Pilipino kasabay ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at batay sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya.

 

 

Ang mga panawagang ito ay tumutugma sa pinakahuling Ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, na nagsasabing mga isyung pang-ekonomiko ang nais ng mga Pilipino na kagyat na resolbahin ni Pangulong Duterte at ng kanyang administrasyon.  Sa partikular, pagtaas ng sahod ang nangungunang interes ng 43% ng mga Pilipino. Sinusundan ito ng panawagang kontrolin ng pamahalaan ang inflation (41%) at ang paglikha ng mga trabaho (39%).

 

Naniniwala ang Kinatawang ito na ang mga nangungunang interes sa ngayon ng mga Pilipino ay dapat siya ring nangungunang prayoridad ng administrasyon ni Pangulong Duterte.  Kaya, sa kapulungang ito, nananawagan ako sa lahat ng kapwa kong mambabatas:

 

Ipatupad ang national minimum wage na P750 kada araw!  P16,000 minimum monthly salary para sa kawani sa gubyerno!  P25,000 para sa Teacher I!

 

Maraming salamat po.