Home » Activities, Features, Headline

#salaryincreasesaSONA

22 July 2015 No Comment

YES TO SALARY INCREASE! #salaryincreasesaSONA

Mga guro at kawani ng bayan, lalo pa nating paingayin ang ating panawagan para sa mas nakabubuhay at sapat na sahod!  I-share po natin ito at hikayatin din ang co-teachers at mga kamag-anak natin!

‪#‎salaryincreasesaSONA‬
‪#‎supportHB245‬
‪#‎YESTOSALARYINCREASE‬
‪#‎NOTOAQUINOSKTO12‬
‪#‎AngTunaynaTinigngTeachers‬

ACT POSTER

Comments are closed.