Home » Features

Takbo para sa Salary Grade 15 para sa mga Guro ng Bayan!

23 February 2012 No Comment

Takbo para sa Salary Grade 15 para sa mga Guro ng Bayan!

FEBRUARY 26, 2012 | Sunday | 6am | Quezon Memorial Circle (in front of Quezon City Hall) Elliptical Road, Quezon City

Sa Pagdiriwang ng ika-30 taong Anibersaryo ng ALLIANCE OF CONCERNED TEACHERS-PHILIPPINES

Comments are closed.