Home » Activities, Headline

Turno En Contra to the 2015 budget as delivered by BAYAN MUNA Rep. Neri Colmenares

26 September 2014 No Comment

TURNO EN CONTRA

Ipinahayag ni Bayan Muna Rep. Neri J. Colmenares

Setyembre 26, 2014

 

PPP sa 2015 Badyet:

Maling Patakaran, Maling Prayoridad, Malaking Pork Barrel!

 

Ginoong Speaker, mga kapwa mambabatas, salamat sa pagkakataong ibinigay sa representasyong ito para maipahayag ang posisyon ng mahihirap at aping mamamayan sa panahong ito ng Turno En Contra.

Sinasabing nasasalamin sa pambansang badyet ang patakarang pang-ekonomya at prayoridad ng pamahalaan. Tama ito. Narito po ako para ipakita sa inyo na maling-mali ang PPP ng P2.6 trilyong 2015 budget.

Ang tinutukoy ko po ay  hindi ang Pantawid Pamilya Program o ang Public – Private Partnership, bagamat mali rin ang mga programang ito.

Ang tinutukoy kong maling PPP ay ang maling patakaran, maling prayoridad at malaking pork barrel sa pambansang badyet.

Ginoong Speaker, ano nga ba ang pangunahing mga problema ng mamamayan? Ano ang solusyon at tamang patakaran para malutas ang mga problemang ito?

Laganap na kawalang hanapbuhay at kahirapan – ito ang pangunahing problema ng bayan. Hindi ito kayang burahin ng pinagyayabang na paglago ng gross domestic product. Hindi ito simpleng usapin ng “trickle down” na masosolusyonan ng pagpapalaki sa P64.7B PPP o conditional cash transfer, ng pansamantalang trabaho sa pamamagitan ng programang Tupad at ng public-private partnership.

Hindi dole-out at band-aid solution ang tamang solusyon at patakaran.

Hindi maunlad ang ating ekonomiya, hindi makalikha ng trabaho at nakabubuhay na kita. Hindi ito produkto ng force majure o climate change, ng katamaran, o kamangmangan. Masisipag at matatalino ang mga Pilipino. Mayaman tayo sa natural resources. 

Nasa atin ang lahat para mapaunlad at maindustriyalisa ang ating bansa tulad ng mga mauunlad na bansa ngayon.

Pero mali ang sistema at mali ang patakarang pang-ekonomiya. Ang ating ekonomya ay kinokontrol at pinagsasamantalahan ng dayuhan at ilang malaking kapitalista at asendero habang naghihirap ang mamamayan.

Ang patakarang pang-ekonomiya ng gubyernong Aquino ay dikta ng dayuhan. Sunud nang sunod ang gubyerno sa dikta ng US, IMF-WB at WTO – liberalisasyon, pribatisasyon at deregulasyon ng ekonomya. Ang mga patakarang ito ang dahilan kaya hindi maindustriyalisa ang ating bansa, kaya hindi mamodernisa ang agrikultura.

Bagsak ang agrikultura, bagsak ang industriya! Sumirit pataaas ang presyo ng bawang, bigas, langis, tubig, kuryente, gamot, paospital at pagpapaaral ng mga kabataan.  Ramdam ang kahirapan, hindi kaunlaran.

Dapat baguhin ang maling patakarang pang-ekonomiya ng globalisasyon, dapat ang programa at patakaran ay para maindustriyalisa ang bansa. Para mangyari ito dapat magkaroon ng programa para sa tunay na reporma sa lupa at pagtatayo ng mga industriya para lumikha ng maraming trabaho.

Dapat ituon ang badyet sa pagtatayo at pagsuporta sa mga industriya at pagmomodernisa ng agrikutura. Dapat ding ituon ang badyet sa pagbibigay ng libre o murang serbisyo sa kalusugan, edukasyon, abot-kayang kuryente, tubig at mga pangunahing bilihin.  Ngunit hindi ito nangyayari.

Dahil mali ang patakarang pang-ekonomya, mali rin ang prayoridad sa badyet.

Maling iprayoridad sa badyet ang pagbabayad ng utang panlabas, ang pagpapalaki ng badyet militar,  ang conditional cash transfer at pagpapalaki ng pork barrel ng Presidente. The big allocations for these are unproductive, wasteful and prone to corruption.

Inilaan ang P789.8B para sa bayad utang – doble ito ng badyet para sa edukasyon, tatlong ulit ng badyet para sa social security, welfare at employment, walong ulit na malaki sa health budget at 22 beses na mas mataas sa pabahay at community development.

Ikatlong ahensyang may pinakamataas na badyet, P144B, ang AFP / DND na kilabot at talamak sa paglabag sa karapatang pantao.

Itinaas sa P64.7B ang Conditional Cash Transfers (CCT) sa 2015. Mula 2011 hanggang 2014, pinalaki ang alokasyon sa CCT ng 70% o P13B kada taon. Pero nananatiling mataas ang insidente ng kahirapan, mula sa 23.3 milyong Pilipino noong 2009 tungo sa 24 milyon nitong 2013. Aabot sa 67% ng populasyon ang mahihirap ayon sa IBON Philippines.

Tinalikuran ng gubyerno ang responsibilidad nito na pondohan nang sapat ang serbisyo publiko. Ipinasa sa mga kapitalista para gawing negosyo ang serbisyo publiko. Hindi kukulangin sa P57.2B ang inilaan sa PPP para sa 2015, P30 B dito ang ilalaan para sa Risk Management Program, o pondong publiko na paniyak sa tubo ng mga dayuhan at lokal na mamumuhunan.

Tinitipid at isinasapribado ng gubyerno ang State Colleges and Universities. Sangkatlo o 1/3 lamang ng hinihinging P122.7B ng 110 SUCs ang inilaan sa 2015 budget. Tumataaas ang tuition at iba ang bayarin sa mga SUCs. Malaki pa rin ang kakulangan sa teachers, silid aralan, gamit sa mga pampublikong unibersidad at paaralan.

Samantala, napakaliit na 5% ang dagdag sa badyet sa kalusugan. Malaking bahagi pa nito ay mapupunta bilang lumpsum sa PhilHealth at Health Facilities Enhancement Program na puno ng anomalya. Pinababa sa 24% ng DOH budget ang pondo para sa mga pampublikong ospital, malayo sa 39% noong 2009 bago maupo si Presidente Aquino. Palaging kulang ang pondo, kulang ang gamit, gamot, at health workers, naniningil pa sa mga pampublikong ospital sa buong bansa.

Ang pinakamasahol na nangyari sa badyet ay ito: ginawang isang malaking pork barrel ni Aquino ang Panukalang 2015 Badyet.  Aabot sa humigit-kumulang P958B lump sum discretionary fund o pork barrel ng presidente o ehekutibo ayon sa Ibon Philippines.

Sa kabila ng pagsasabi ng Department of Budget and Management na tanging 1.8% lamang ng kabuuang badyet or 48.1B lamang ang lumpsum, nagkalat sa buong panukalang badyet ang daan-daang bilyong lumpsums o pork barrel ng pangulo kabilang na ang:

  • Budgetary Support to GOCCs, P61.3 B
  • Assistance to LGU, P33.1 B
  • Risk management program, P30 B
  • Support for infra projects and social programs, P20 B
  • Unprogrammed funds, P123 B
  • kalakhan ng Miscellaneous Personnel Benefit Fund P118 B
  • Grassroots Participatory Budgetting, P20.9 B
  • Pamana program, P7.3 B

Nasa ilalim ng diskresyon ng presidente ang P148 B Malampaya funds, P21.2B na Special Accounts at P29.5B na Off Budget Accounts kabilang ang Motor Vehicles Users’ Charge  at President’s Social Fund mula sa PAGCOR at PCSO.

Bukod pa ito sa napakalaking “savings” para sa 2015 na nagkakahalaga ng P123.1B

Ito pa ang nakakagalit – pinababago ni Aquino ang kahulugan ng ‘savings’ para paikutan at labagin ang desisyon ng Korte Suprema kontra sa DAP.

Nagpapakahirap tayo ritong aralin, dinggin, punahin, busisiin ang panukalang pambansang badyet, pero kalagitnaan ng taon at mas malala pwedeng Enero pa lang, maaari nang bagu-baguhin ni Aquino ang pinagtibay nating batas sa badyet. Magpasya lang si Aquino na hindi na ipagpatuloy ang mga proyekto at programa sa simula o kalagitnaan ng taon at ideklarang savings ang pondo para sa mga naturan, pwede nang gastusin ang pondo sa ibang gamit. Magiging pork barrel ni Aquino ang anumang appropriations na ideklara niyang savings.

Mga kasama ko sa Kongreso, huwag nating payagan ang bago at maling depinisyon ng savings. Kung papayag tayo sa gusto ng pangulo, mawawalang saysay ang power of the purse ng Kongreso, lumuhod na lang tayo sa bagong diktador sa badyet, si President Benigno S. Aquino.

Ginoong Speaker, hindi para sa mamamayan ang panukalang 2015 Badyet. Hindi nito tinutugunan ang problema ng mamamayan, tanging dayuhan at iilang malalaking negosyante, asyendero at burukrata ang makikinabang dito. Pinagpapatuloy nito ang PPP sa badyet – maling patakaran at maling prayoridad sa badyet at malala ang tiwaling sistema ng pork barrel.

Ginoong Speaker, hindi dapat ipasa ng Kongreso ang badyet na ito.#

Comments are closed.